Svenska Bostäder peppar kring trygghet och kurage!

huskurage Nyheter

Svenska Bostäder är ett av de största kommunala bostadsbolagen i Sverige med över 26.000 lägenheter. De skickar nu med sina hyresgäster information om hur grannar kan agera vid oro för våld eller att barn annars far illa genom sin hyresgästtidning Bo..

Centerkvinnorna uppmanar till Huskurage!

huskurage Nyheter

Nu uppmanar Centerkvinnorna alla kommuner i Sverige att införa Huskurage! Den peppen när politiken förstår vilket brottsförebyggande verktyg metoden kan vara! Heja!

Nu har Haninge kommun infört Huskurage!

huskurage Nyheter

Haninge kommun med sina nästan 100.000 boende har nu infört Huskurage som kommun. Genom det tas ett tydligt ställningstagande mot våld och för omtanke och allas trygghet!TACK! Såhär fint skriver Haninges kommunordförande: ”Haninge kommun ställer sig bakom Huskurage policy mot våld i nära relationer Huskurage är en ideell förening som arbetar för att förebygga och motverka våld i nära relationer …

Huskurage kommer till Skåne!

huskurage Nyheter

Eslöv kommun har bestämt sig för att ta ställning mot våld! Det kommunala bostadsbolaget Ebo ska införa Huskurage och alla inom bolaget får kunskap om våld i nära relation och hur vi alla kan agera för att förhindra och förebygga våld! Skånska Dagbladet skriver så att fler i Skåne ska kunna ta ställning mot våld oh börja agera!

ETC skriver om Huskurage!

huskurage Nyheter

Tidningen ETC sprider nyheten om hur Huskurage kan rädda liv och att 200.000 människor redan har Huskurage i sina hus!