8.900 hyresgäster får Huskurage via ABK i Kristianstad!

huskurage Nyheter

Vi är så otroligt glada att Kristianstads kommunala bostadsbolag infört Huskurage! Det innebär att nästan 9000 hyresgäster ges information om våld i nära relation och hur alla grannar kan vara skillnaden på ett liv i tryggt hem eller ett hem med våld. Tack ABK! Tillsammans skapar vi folkrörelsen!