Amphi ❤️ Huskurage = sant!

huskurage Nyheter

Huskurage och Amphi går ihop för att ta ett helhetsgrepp kring våldsprevention!

Fastighetspersonal och grannar är viktiga aktörer för att förebygga och förhindra våld i nära relation och hjälpa barn som far illa. För att de ska kunna lyckas så krävs kunskap och verktyg. Vi har därför gått ihop för att kunna erbjuda utbildning till fastighetspersonal och handlingsplan för grannar!

Titta på filmen för att veta mer! Och sprid gärna vidare!