Förtydligande kring Huskurage samarbete med Östersunds FK

huskurage Nyheter

Vi är stolta att kunna presentera Östersunds FK , som den första allsvenska klubben, som Huskurageambassadör! Fotbollen spelar en enorm roll i vårt samhälle. Inte bara är det den största sporten för barn och ungdomar utan den har också en enorm påverkansroll och potential! Vi ser därför hur otroligt viktigt det är att fotbollen tar ställning och tydligt markerar mot våld och för trygghet i våra hem.

Vi har tidigare skrivit om de våldsamma mansideal som frodas inom idrotten och om hur vi tillsammans måste samarbeta för att medvetandegöra och uppmärksamma de snäva idealen och vad de bidrar till. Vi vet att pojkar med stereotypa uppfattningar om könsroller löper större risk att använda våld mot närstående som äldre pojkar och män. Vi vet att i miljöer med ständig prestation och där snäva heteronormer upprätthålls, där femininitet och homosexualitet förminskas och grabbig jargong återfinns, där ökar också risken för att utveckla kränkande och våldsamt beteende. Vi vet också att det här såklart går att vända på! Vi menar att fotbollen har en sådan enorm potential att vara drivande och förändrande i frågor som rör maskulinitetsnormer, sexism, homofobi och stereotypa könsroller som i förlängningen kan leda till användande av våld och sexualiserat våld.

Under det senaste året har Peter arbetat med att implementera den nya Uppförandekoden inom svensk Elitfotboll (SEF). Genom det arbetet blev det tydligt att det också inom den absoluta toppen i fotbollssverige reproduceras en machokultur där många spelare dagligen upplever kränkningar och våld på någon skala. Den här kulturen uppstår främst bland pojkar i grupp och bland män i grupp. Det är vår övertygelse att det är just den sortens kultur vi behöver arbeta bort både inom svensk elitidrott och samhället i stort. Den förgiftar och förtar alldeles för mycket av det positiva och det samhällsbyggande råmaterial som finns i idrotten. Om idrotten tog större ansvar för vilken sorts pojkar den fostrar och formar, skulle den med stolthet kunna säga att vi fostrar individer med moral och stort civilkurage. Vi skulle ha fler individer som är den sortens pojkar och män som kliver in när andra gör orätt, som säger nej och stopp när vänner och okända är sexistiska, homofoba eller rasistiska. Fler av den sortens individer som bidrar till den skillnad vi vill se och behöver i samhället. Vi menar att det inom svensk elitfotboll idag finns massor av riskfaktorer som produceras och reproduceras i omklädningsrummen samtidigt som det finns en otrolig kraft och potential inom fotbollen som vi måste börja använda som den resurs i samhället den kan vara.

Östersunds FK är ett av få lysande exempel där resurserna används för att göra samhällsskillnad. Det är en klubb som arbetar aktivt och välgrundat med att bryta normerna och bygga människor. För att bygga modiga individer med självkänsla, även utanför fotbollen, har klubben bland annat jobbat med en kulturcoach sedan 2012 och tillsammans har spelarna skapat konst, spelat teater, fått ungdomar att läsa böcker genom bokcirklar och nu senast satt upp en dansföreställning.

Vi är därför extra stolta och glada över att kunna presentera just Östersunds FK som första fotbollslag att bli ambassadörer för Huskurage. De gör det för att de har en förståelse för att arbete mot snäva maskulinitetsnormer, mot våld och för jämställdhet går hand i hand med ett bra spel. De gör det för att de aktivt vill ta ställning mot mäns våld mot kvinnor och våldet i nära relation. Vi är också stolta över att genom Östersunds FK och Östersundshem kunna bjuda in till en föreläsning om Huskurage på Internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor. För varje steg vi tar tillsammans – desto närmare kommer vi en värld fri från våld.

Vi välkomnar givetvis hela idrottssverige att ta ställning mot våld genom Huskurage. Idrotten vill och vi kan hjälpa till.

Det är tillsammans vi räddar liv!

Nina och Peter