Nu har Haninge kommun infört Huskurage!

huskurage Nyheter

Haninge kommun med sina nästan 100.000 boende har nu infört Huskurage som kommun. Genom det tas ett tydligt ställningstagande mot våld och för omtanke och allas trygghet!TACK!

Såhär fint skriver Haninges kommunordförande:

”Haninge kommun ställer sig bakom Huskurage policy mot våld i nära relationer

Huskurage är en ideell förening som arbetar för att förebygga och motverka våld i nära relationer genom en enkel policy som synliggör för de boende hur man kan agera mot våld och rädda liv.

– Att motverka och förebygga våld i nära relationer är en enormt viktig fråga som skapar en bättre framtid för oss alla. Att ställa sig bakom Huskurage policy är ett steg som förhoppningsvis kan rädda liv och förskona barn från att behöva växa upp i hem med våld, säger Petri Salonen (C), kommunalråd för sociala frågor.

– Vi är oerhört glada att Haninge kommun tar ett tydligt avstånd mot våld och för människors trygghet. Det är genom kommunernas arbete ihop med ideell sektor och fastighetsbolag som vi kan förändra livet för alla de barn och vuxna som lever med någon som slår. Haninge bostäder ihop med kommunens engagerade kvinnojour och socialtjänst visar vägen för många andra kommuner. Tack vare Haninge kommuns ställningstagande kan fler få verktyg att agera med omsorg och rädda liv, säger Nina Rung, grundare Huskurage

Hukurage policy hjälper grannar att agera mot våld och för omsorg och omtanke om sina medmänniskor genom att uppmuntra till att ta hjälp av varandra, att våga ringa på hos grannar och fråga om läget och att larma vid misstänkt våld.

– Att kommunstyrelsen fattar beslut om att ställa sig bakom Huskurage policy visar att man tar mäns våld mot kvinnor på stort allvar och att kvinnor bosatta i Haninge ska kunna känna sig trygga i sina hem. Haninge kvinnojour har som uppdrag att motverka våld i nära relationer och ge kvinnor en trygg plats att bo på, undan våld och hot om våld. Därför är vi extra glada över att vi har kunnat bidra till att kommunstyrelsen i Haninge väljer att ställa sig bakom Huskurage policy, säger Kim Loeld, ordförande Haninge kvinnojour.

Idag har två bostadsbolag i Haninge antagit Huskurage policy, Haninge bostäder och Wallenstam. I och med detta beslut kommer Haninge kommun verka för att fler bostadsbolag och föreningar i Haninge går samma väg och därigenom aktivt motverkar och förebygger våld i nära relationer. Beslutet fattades av kommunstyrelsen måndag 24 april.”