Östersunds FK blir Huskurageambassadör!

huskurage Nyheter

PRESSMEDDELANDE

Huskurage inleder samarbete med Östersunds FK

På FN:s Internationella dag mot våld mot kvinnor den 25 november bjuder Östersunds FK och Östersundshem tillsammans med Huskurage in beslutsfattare, myndigheter, klubbens partners och allmänheten i Östersund till en föreläsning med Huskurage. Huskurage handlar om att synliggöra och förebygga våld i nära relation. Genom att införa en policy för hur grannar tillsammans kan stoppa våld i nära relation, kan vi rädda liv.

Östersunds FK har ett fantastiskt arbete för att bidra till normbrytande förändring och motverka kränkningar och våld. Genom sin kultursatsning har ÖFK utmanat rådande normer och ideal genom att fotbollsspelande män också får skapa konst, skriva böcker, hålla i bokcirklar, spela teater och dansa.

”– Vi ska vara förebilder och gå i bräschen för andra föreningar och våga stå upp och ta ställning mot våld. Ett större samarbete med Huskurage är något vi tittar på och som vi vill ska hända då det rör sådana essentiella delar i samhället som måste belysas.” sager Martin Johansson, Östersunds FK

”Det är med stor glädje vi välkomnar Östersunds FK:s initiativ att sprida Huskurage! Vi vet att det här våldet, som varje år skördar sjutton kvinnors liv, många gånger har bevittnas av grannar. Alla som inför Huskurage i sina hus kan göra enorm skillnad, inte minst för de 200. 000 barn som lever i hem med våld och som sedan löper stor risk att själva använda våld eller bli upprepat utsatta. För att våldet ska upphöra krävs ibland bara att någon uppmärksammar det och agerar. Vi är oerhört glada att just Östersunds FK blir den första idrottsföreningen i Sverige att vara Huskurageambassadörer!”
– säger Peter Svensson och Nina Rung, initiativtagare till Huskurage.

image