Initiativet Huskurage

huskurage Nyheter 6 Comments

Huskurage föddes som en idé om hur man skulle kunna förhindra våld i nära relation genom civilkurage. Eftersom våld i nära relation oftast sker inom hemmet så är det personer runtomkring som kan göra skillnad. I hemmen, så är det grannarna! Med stöd av en policy och rutin för hur man kan gå till väga när man upplever oro för våld i nära relation, så vill vi att grannar ska kunna och våga agera. Policyn och rutinen för oro vid våld i nära relation är tänkt att antas inom styrelserna i bostadsrättsföreningarna och hyresgästföreningarna runt om i Sverige.

Ingen kan göra allt – men alla kan göra något!

 

Initiativtagare är Peter Svensson som arbetar med våldsprevention samt Nina Rung som arbetar med familjevåld inom polisen.