SKB inför Huskurage!

huskurage Nyheter

Nu inför SKB – Stockholms kooperativa bostadsförening och den största privata värden i Stockholm Huskurage!

SKB har gjort ett fantastiskt arbete med införandet av Huskurage! De har utbildat både fastighetsskötare, annan anställd personal samt representanter för de boende! Om fler bostadsbolag följde SKB i spåren och visade på så stort engagemang så vore Sverige ett tryggare land att leva i!

SKB har nu skickat ut information till alla boende och även den är vi oerhört glada och stolta över!

Namnlöst