Tidningarna Café och Elle sprider budskapet!

huskurage Nyheter

Varje gång media lyfter eller uppmärksammar Huskurage så får fler personer upp ögonen för hur lätt de kan agera och stå upp mot våld. Den 8 mars, på internationella kvinnodagen, skrev både tidningen Café och tidningen Elle om hur alla kan bidra till att stoppa våld mot kvinnor i hemmen. Det är tre steg: 1. Sätt upp policyn i huset. 2. Dela ut information till boende. 3. Börja agera med omtanke!