Var tredje örebroare får Huskurage!

huskurage Nyheter

Den 1 juni införde ett av de största bostadsbolagen i Sverige Huskurage i sina hus! Det innebär att nästan var tredje örebroare får vetskap om hur och att de kan agera vid oro för att en granne far illa. Vi är himla glada att ÖBO -Örebro Bostäder inför före sommaren då vi vet att många blir utsatta men inte får …

Svenska Bostäder peppar kring trygghet och kurage!

huskurage Nyheter

Svenska Bostäder är ett av de största kommunala bostadsbolagen i Sverige med över 26.000 lägenheter. De skickar nu med sina hyresgäster information om hur grannar kan agera vid oro för våld eller att barn annars far illa genom sin hyresgästtidning Bo..

Centerkvinnorna uppmanar till Huskurage!

huskurage Nyheter

Nu uppmanar Centerkvinnorna alla kommuner i Sverige att införa Huskurage! Den peppen när politiken förstår vilket brottsförebyggande verktyg metoden kan vara! Heja!

Nu har Haninge kommun infört Huskurage!

huskurage Nyheter

Haninge kommun med sina nästan 100.000 boende har nu infört Huskurage som kommun. Genom det tas ett tydligt ställningstagande mot våld och för omtanke och allas trygghet!TACK! Såhär fint skriver Haninges kommunordförande: ”Haninge kommun ställer sig bakom Huskurage policy mot våld i nära relationer Huskurage är en ideell förening som arbetar för att förebygga och motverka våld i nära relationer …

Huskurage kommer till Skåne!

huskurage Nyheter

Eslöv kommun har bestämt sig för att ta ställning mot våld! Det kommunala bostadsbolaget Ebo ska införa Huskurage och alla inom bolaget får kunskap om våld i nära relation och hur vi alla kan agera för att förhindra och förebygga våld! Skånska Dagbladet skriver så att fler i Skåne ska kunna ta ställning mot våld oh börja agera!

ETC skriver om Huskurage!

huskurage Nyheter

Tidningen ETC sprider nyheten om hur Huskurage kan rädda liv och att 200.000 människor redan har Huskurage i sina hus!

En hel tidning om Huskurage <3

huskurage Nyheter

Sedan december har Haninge Bostäder, som är Haninge kommuns kommunala bostadsbolag, infört Huskurage. Inte bara har de infört policyn i alla sina bostäder, de har också klätt sina bilar med Huskurage och låtit det senaste numret av sin egna tidning Bobladet enbart handla om Huskurage och våld i nära relation. Så otroligt fint tycker vi! På baksidan av tidningen har …

Tidningarna Café och Elle sprider budskapet!

huskurage Nyheter

Varje gång media lyfter eller uppmärksammar Huskurage så får fler personer upp ögonen för hur lätt de kan agera och stå upp mot våld. Den 8 mars, på internationella kvinnodagen, skrev både tidningen Café och tidningen Elle om hur alla kan bidra till att stoppa våld mot kvinnor i hemmen. Det är tre steg: 1. Sätt upp policyn i huset. …

8.900 hyresgäster får Huskurage via ABK i Kristianstad!

huskurage Nyheter

Vi är så otroligt glada att Kristianstads kommunala bostadsbolag infört Huskurage! Det innebär att nästan 9000 hyresgäster ges information om våld i nära relation och hur alla grannar kan vara skillnaden på ett liv i tryggt hem eller ett hem med våld. Tack ABK! Tillsammans skapar vi folkrörelsen!

Det motioneras om Huskurage!

huskurage Nyheter

Såhär kan en motion om Huskurage se ut. I både Karlstad och Kristinehamn var det motioner som ledde fram till införandet i kommunen. Nu ligger det även motioner i Växjö och Kumla och väntar på svar! Heja! Folkvalda agerar! Tack alla som gör skillnad!