Huskurage kommer till Skåne!

huskurage Nyheter

Eslöv kommun har bestämt sig för att ta ställning mot våld! Det kommunala bostadsbolaget Ebo ska införa Huskurage och alla inom bolaget får kunskap om våld i nära relation och hur vi alla kan agera för att förhindra och förebygga våld!

Skånska Dagbladet skriver så att fler i Skåne ska kunna ta ställning mot våld oh börja agera!