Vilka står bakom Huskurage

Nina och Peter står bakom Huskurage, från idé till landsomfattande organisation inom våldspreventivt arbete.

Nina jobbar som brottsutredare på polisens Barnahus i Stockholm och var tidigare på Familjevåldsenheten. Hon är kriminolog och genusvetare, har varit aktiv inom kvinnojoursrörelsen och har under många år arbetat med frågor som rör våld och kön.

Peter har under de senaste 17 åren arbetat med våldsprevention inom omsorgen, implementerat metoden MVP, (Mentors in Violence Prevention) i flertalet skolor samt utbildat Svensk Elitfotboll i uppförandekoden. Han föreläser om normbrytande arbete samt machokultur.

De är båda vana föreläsare och anlitas ofta av bostadsbolag, kommuner och företag för att presentera Huskurage och prata om våld i nära relation.

Kontakt

 

Huskurage är ett initiativ med mål att förhindra våld i nära relation genom att ge grannar verktyg att agera. Det är en policy som säger att vi som grannar inte tänker ignorera om vi känner oro för att någon råkar illa ut.

Det är något så självklart som civilkurage i husen där vi bor – vi kallar det Huskurage.

Välkomna att bli en del av rörelsen.