Svenska Bostäder peppar kring trygghet och kurage!

huskurage Nyheter

Svenska Bostäder är ett av de största kommunala bostadsbolagen i Sverige med över 26.000 lägenheter. De skickar nu med sina hyresgäster information om hur grannar kan agera vid oro för våld eller att barn annars far illa genom sin hyresgästtidning Bo..