Det är vår övertygelse att grannar kan rädda liv. Huskurage finns för att berätta hur vi tillsammans kan stoppa våld mot närstående.

Vad är Huskurage?

Huskurage är en våldspreventiv metod för att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående. Metoden innebär att kunskap om våld och civilkurage sprids för att få fler att agera vid oro för att någon far illa i sitt hem. Att knacka på, att hämta hjälp av fler grannar, att ringa polis och att kontakta socialtjänst är vad du som granne kan göra för att bidra till ökad trygghet och minskad utsatthet i huset eller i grannskapet där du bor!

Metoden innebär att en policy sätts upp i husen där vi bor och att informationsblad delas ut – något som finns här att ladda ned och skriva ut. Det är gratis att införa Huskurage och därför är allt du behöver en vilja att skapa förändring, mod att agera och en skrivare!

Läs mer nedan om hur du inför Huskurage!

 

 

Hur går det till?

Att införa Huskurage är busenkelt.
Att anta policyn kan göras på många olika sätt. Det kan göras genom ett beslut i styrelsen eller genom beslut på årsstämman i en bostadsrättsförening. Det kan göras genom att bostadsbolaget fattar beslut om att införa Huskurage där du bor eller genom att kommunen fattar beslut.

För att öka kunskapen sätts en policy upp i trapphuset och i andra gemensamhetsanläggningar såsom hiss och tvättstuga. Utöver policyn delas ett informationsbrev om våld och vikten av att agera ut till varje enskild boende. Både policyn och informationsbrevet finns att ladda ned (och skriva ut!) under fliken Huskurage på flera språk på svenska och på åtta andra språk.

Om du vill införa Huskurage finns ett färdigt formulär att skicka till din hyresvärd eller din förening här!

Om du förvaltar bostäder, arbetar inom kommun eller inom politiken finns mer information om hur du gör här!

Det är alltid gratis att införa Huskurage – men det kan kosta liv att låta bli!

 

Ladda ner och skriv ut policy och informationsbrev!

Skriv ut en färdig policy eller gör en egen, lämna den sen till din styrelse, förening eller hyresvärd.

Sätt upp policyn och dela ut informationsbrevet till alla hushåll!

När beslutet är taget, sätts policyn upp i trapphus och information delas ut till alla boende.

Börja prata om Huskurage och agera vid oro!

 Genom att visa omsorg när du hör eller ser något som gör dig orolig, så kan du rädda liv och förhindra våld. 

Ladda ner policy och information

Här finner du dokument att ladda ner för att läsa om Huskurage på olika språk.

Boken Huskurage

Huskurage – från oro till omtanke är skriven av grundarna Nina och Peter Rung och ges ut av Bokförlaget Max Ström. Boken är liten till formatet men har ett livsavgörande innehåll. Boken har fått mycket stor spridning, eftersom ett stort antal av Sveriges största och mest ansvarsfulla fastighetsägare gett bort boken och fortsätter att ge ut boken till samtliga sina hyresgäster. Boken är därför ett viktigt verktyg för att öka kunskapen om våldet och minska våldet i hemmen.

Läs mer om boken och hur du beställer den »

”Inom många andra brottskategorier, exempelvis bostadsinbrott, har vi väl utvecklade koncept för hur man engagerar medborgarna i boendemiljön att själva bidra i det brottsförebyggande och brottsuppklarande arbetet. Vad gäller relationsvåld har vi tidigare inte haft något liknande koncept att arbeta efter.”

– Lars Serenander, funktionsansvarig för brottsförebyggande frågor vid Stockholmspolisen

Hej!

Hej! Tack för att du vill bidra och göra skillnad tillsammans med oss. Behöver du hjälp inför själva införandet eller implementeringen eller har frågor om hur andra gjort, så tveka inte att fråga! Precis som andemeningen i vårt arbete så vill vi hellre att du frågar en gång för mycket än en gång för lite! Vi kan bidra med kunskap och erfarenhet så att utkomsten blir bästa möjliga! Tillsammans kommer vi göra skillnad. Tillsammans har vi redan räddat liv!

2 + 10 =