Tänk om jag har fel och det inte är något som hänt när jag knackar på?

Det är ju egentligen det bästa som kan hända! Då har ingen blivit utsatt för våld och dessutom så vet grannen att du skulle agera om det faktiskt var något, vilket ökar tryggheten i grannskapet. 

Kan det vara farligt att agera?

Det kan alltid innebära en risk att göra något. Därför uppmanar vi alltid till att ta med fler så att ni tillsammans upplever ökad trygghet och att ringa polisen direkt vid en hotfull eller akut situation. Att knacka på (och gå därifrån för att invänta polis) ökar möjligheten att den våldsamma handlingen bryts då våldsverkaren blir störd.

Borde jag inte alltid ringa polisen i första hand?

Du kan alltid ringa polisen först. Det viktiga är att det inte blir det enda du gör. Polisen kan av flera anledningar ha långa framkörningstider. Det kan därför vara helt avgörande att du och dina grannar även försöker distrahera, stoppa och avbryta pågående våld. Det kan ibland räcka att knacka på och gå därifrån. Men det kan andra gånger krävas att vi knackar på igen och att vi tillsammans visar att vi inte tolererar våld för att kunna rädda utsatta och förhindra mer skada.

Tänk om det blir värre för den våldsutsatta om jag knackar på?

Det kan vi inte veta. Det vi däremot vet är att vart tionde barn upplever våld i sitt hem och att vart sjunde barn blir själv slaget när hen växer upp. Två kvinnor i timmen anmäler misshandel från en närstående man varje dygn, året runt. Och var tredje till fjärde vecka mördar en man en kvinna han varit i relation med. Kan det bli mycket värre än så? Om vi väljer att inte agera är risken mycket större att det också blir mycket värre.

Ska inte det här vara något socialtjänsten och polisen gör?

Socialtjänsten och polisen finns inte i varje flerbostadshus eller samfällighet och så skulle vi nog inte vilja ha det heller. Därför kan vi som lever sida vid sida var den som hjälper en granne till ett liv fritt från våld och visa utsatta barn att vi finns där och att vi bryr oss. Genom att vi blir fler som har omtanke som norm så kommer inte våldsverkare som utsätter sin partner eller familj för hot och våld kunna fortsätta. Och den som utsätts förstår att det finnas hjälp att få.

Fungerar Huskurage?

Ja det gör det! Huskurage har sedan starten 2014 räddat flera liv. Och vi har under åren fått otaliga meddelanden om hur grannars agerande var det som gjorde all skillnad. Flera bostadsbolag har utfört egna trygghetsmätningar som visar att tryggheten ökat sedan införandet av Huskurage samt att Huskurage bidragit till att fler både är villiga att agera och att de också har agerat.

Är Huskurage utvärderat?

Ja. 2018 av FOU Södertörn som utvärderade polisens arbete med Huskurage i tre kommuner och som visade på vikten av att bostadsbolagen tydligt kommunicerar Huskurage samt att samarbete mellan kommun, bostadsbolag och polis var av största vikt eftersom möjligheten att agera minskar om få känner till det. 2022 utvärderades Huskurage av Gävle högskola och Gävle kommun i ett utvärderingsprojekt av BRÅ som visade att villigheten att agera ökade då Huskurage införts.

Det är svårt att utvärdera förebyggande insatser – vilka de än är. Därför ser vi positivt på de utvärderingar som gjorts då de ger oss god information om framgångsfaktorerna i införandet av Huskurage – något som kommuner och bostadsbolag kan dra stor nytta av.

Är Huskurage gratis?

Ja. Det finns ingen avgift eller kostnad för att införa Huskurage. Allt material som behövs för att införa Huskurage är fritt att använda och gratis för alla.

Det finns även en gratis webbutbildning för arbetsplatser som är framtagen i samarbete med nano-learningföretaget Junglemap.

Vi behöver mer civilkurage och vi behöver bli fler som ser, uppmärksammar och agerar – inte mindre och färre. Tillsammans gör vi skillnad!