Hotellkurage är en policy vid oro för att någon far illa av våld, sexköp eller människohandel på hotell. Det våld som sker av någon närstående eller ny bekant sker oftast i stängda rum såsom i hemmet eller på hotell. Det vill vi synliggöra och agera mot genom Huskurage för grannar och Hotellkurage för hotellgäster.

 

En särskilt utsatt grupp för både fysiskt våld och sexuellt våld är kvinnor eller andra som befinner sig i prostitution. Var fjärde sexköp sker på hotell – med ökade risker för annan utsatthet.

Det är sedan 1999 olagligt att köpa sexuella tjänster i Sverige. Det straffas med böter eller fängelse. Det är dock inte olagligt att sälja sexuella tjänster. För att minska utsattheten och förekomsten av våld, sexuellt våld, köp av sexuella tjänster och människohandel så behöver vi tillsammans börja agera på det som gör oss oroliga – också när vi är på hotell.

Genom att vi som medmänniskor tillsammans beslutar oss för att agera kan liv räddas och barn och vuxna bli hjälpta till en ljusare framtid.

Fler och fler inom hotellbranschen ökar sin kunskap om sexköp, människohandel och våld. Hotellets personal kan dock inte finnas i alla rum – därför behöver vi andra såsom, hotellets gäster, se om varandra och agera på oro.

Hotell med engagemang och ökad förståelse för vikten av ställningstagande kan införa Hotellkurage på genom att synliggöra policyn samt informera sina gäster om vad de önskar för hjälp för att motverka våld, sexköp och människohandel. Att införa Hotellkurage är, liksom Huskurage, gratis!

Hotellkurage finns att ladda ner på svenska och engelska.

Svenska

Information till hotellgäster

Svenska

Policy för hotell

Engelska

Policy och infoblad till hotellgäster

Hej!

Tack för att du vill bidra och göra skillnad tillsammans med oss. Behöver du hjälp inför själva införandet eller implementeringen eller har frågor om hur andra gjort, så tveka inte att fråga! Precis som andemeningen i vårt arbete så vill vi hellre att du frågar en gång för mycket än en gång för lite! Vi kan bidra med kunskap och erfarenhet så att utkomsten blir bästa möjliga! Tillsammans kommer vi göra skillnad. Tillsammans har vi redan räddat liv!

1 + 9 =