Tipsa din hyrsevärd!

I Sverige anmäls i snitt drygt femtio fall av våld mot en närstående om dagen. Det är fler än två i timmen. Dygnet runt, året om. Nu krävs det krafttag för att stoppa våldet. Huskurage är en ideell organisation som verkar för att förebygga, förhindra och stoppa våld mot närstående genom att sprida kunskap och metoder till grannar, bostadsbolag och kommuner.

Vill du att din hyresvärd eller bostadsrättsförening ska ansluta sig till Huskurage kan du använda den färdiga mailmallen nedan. Det enda du behöver göra är fylla i namn, mailadress och adressen till din hyresvärd eller bostadsrättsförening.

Vill du sprida information om Huskurage i sociala medier hittar du allt du behöver här.

  Hej!

  Jag heter Namn Namn och bor på Adress

  Jag skulle vilja att vi inför den våldspreventiva metoden Huskurage.

  Bakgrund: I Sverige anmäls i snitt drygt femtio fall av våld mot en närstående om dagen. Det är fler än två i timmen. Dygnet runt, året om. Vart tionde barn tvingas uppleva våld mot en vårdnadshavare, främst mamman och vart sjunde barn utsätts själv för våld av en vårdnadshavare under sin uppväxt. Var tredje vecka mördar en man sin partner och oftast sker mordet i hennes eget hem. Det dödliga våldet har oftast föregåtts av allvarligt våld tidigare. Våld som hade kunnat förhindras och stoppas.

  Förslag: Mitt förslag är att vi antar metoden Huskurage. Huskurage syftar till att man tydligt tar avstånd från våld mot närstående genom att öka kunskapen om våldet som sker bakom stängda dörrar och också ger ökad kunskap om vad grannar kan göra vid oro för att någon far illa. Med Huskurage i vårt hus kan vi som boende känna oss mer trygga i att misshandel inom hemmets fyra väggar inte accepteras och att fler kommer att agera vid oro för att barn eller vuxna far illa.


  Information: Huskurage grundades 2014 och både före och efter det har berättelserna om hur grannars agerande för att stoppa våld varit många. Grannar har ofta varit avgörande för att stoppa, larma och också rädda liv. Med Huskurage får fler veta mer om hur vi kan agera – en kunskap som är helt avgörande för att få stopp på det våld som sker runt omkring oss varje dag.


  Huskurage är gratis. Det enda som krävs är information till boende och att policyn kommuniceras i våra gemensamhetsutrymmen. Mer information om Huskurage, dokument att skriva ut och mer om vad det innebär finns att hitta på www.huskurage.se 

  Med vänlig hälsning,

  Namn Namn