Boken Huskurage

Huskurage – från oro till omtanke är skriven av grundarna Nina och Peter Rung och ges ut av Bokförlaget Max Ström. Boken är liten till formatet men har ett livsavgörande innehåll!

Boken, som kom ut i oktober 2019, har fått mycket stor spridning eftersom ett stort antal av Sveriges största och mest ansvarsfulla fastighetsägare gett bort boken till samtliga sina hyresgäster och eftersom så många bostadsbolag fortsätter att göra så! Boken är därför ett viktigt verktyg för att sprida kunskap om våldet och minska våldet i hemmen.

Bakgrunden till boken är det fruktansvärda faktum att år 2018 dödades 22 kvinnor i sitt hem, av sin man eller sin ex-partner. Det är nästan alltid männen som står för det grövsta våldet – man brukar därför tala om mäns våld mot kvinnor.

Våldet drabbar även barn som lever i hem där de tvingas bevittna våld eller själva blir utsatta för våld. Rädda Barnen beräknar att 200 000 barn lever i hem med våld i Sverige. Det motsvarar var tionde barn. Det innebär alltså att det i genomsnitt går minst två elever i varje klass som tvingas uppleva våld i sitt hem och dessutom riskerar att själva utsättas för våldet. Detta är förstås en oacceptabel situation.

Alla kan dock bidra till att förändra detta – bara man vet hur man ska agera om man befarar att någon blir misshandlad. Huvudfokus med boken är att utbilda oss alla i modet att våga bry sig om och larma.

Bokfakta:

• Format: 82 sidor, storlek 11 x 18 cm.
• Innehåll: Boken innehåller inte enbart råd och fakta, utan också en rad berättelser som sätter råden i ett sammanhang.
• Pris: 9 kr exklusive 6 % moms.
• Leverans: Böckerna packas i lådor om 50 ex.

För order och mer information, kontakta Bokförlaget Max Ström:

info@maxstrom.se
08 545 043 00