Vilka står bakom Huskurage?

Nina Rung och Peter Rung står bakom Huskurage, som gått från idé till en landsomfattande organisation inom våldspreventivt arbete. Nina har tidigare bland annat arbetat som brottsutredare av grovt våld i nära relation inom Stockholmspolisen samt arbetat på Stockholmspolisens Barnahus med utredningar av grova vålds- och sexualbrott mot barn.

Nina är kriminolog och genusvetare och har tidigare varit aktiv inom kvinnojoursrörelsen. Nina har under många år arbetat med våldsprevention, jämställdhet och normförändring. Hon utbildar, föreläser och processhandleder.

Peter har under de senaste sjutton åren arbetat med våldsprevention inom omsorgen samt handlett och processlett kring lågeffektivt bemötande och metod. Peter har implementerat metoden MVP, (Mentors in Violence Prevention) i flertalet skolor i Sverige samt utbildat Svensk Elitfotboll i uppförandekoden. Han har varit projektledare vid ungdomsjour för att leda arbete av våld och maskulinitet. Peter utbildar, föreläser och handleder kring våldsprevention, machokultur och normförändrande arbete.

Hur går det till?

Huskurage är en våldspreventiv metod för att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående. Metoden innebär att kunskap om våld och civilkurage ökar för att få fler att agera vid oro för att någon far illa i sitt hem. Att knacka på, att hämta hjälp av fler grannar, att ringa polis och att kontakta socialtjänst är vad du som granne kan göra för att bidra till ökad trygghet och minskad utsatthet i huset eller i grannskapet där du bor!

För att öka kunskapen sätts en policy upp i trapphuset, policyn kommuniceras via bostadsbolag eller förening och varje enskilt hushåll får ett informationsbrev om våld och vikten av att agera vid oro! Det är gratis att införa Huskurage – men det kan kosta liv att inte införa.