Vilka står bakom Huskurage?

Nina Rung och Peter Rung står bakom Huskurage, som gått från idé till en landsomfattande ideel förening inom våldspreventivt arbete. 2014 grundade de Huskurage med syftet att verka för att alla i Sverige ska kunna ha hemlängtan fri från våld. Redan från start har det varit viktigt att Huskurage bidrar till att gå från misstanke till omtanke eftersom ett samhälle fyllt med omsorg och omtanke blir ett tryggare samhälle och i ett tryggare samhälle vågar också fler lita på att hjälp finns att få.

Huskurage grundades då Nina utredde det grövsta våldet i närstående relationer på Familjevåldsenheten inom Stockholmspolisen. I hennes arbete mötte hon många grannar som både sett och hört handlingar som oroat dem – utan att de hade vetat hur de skulle agera. Ur den frustrationen föddes Huskurage.

Nina är kriminolog, genusvetare och utsedd barnrättsexpert. Hon har tidigare bland annat arbetat som brottsutredare av grovt våld i nära relation inom Stockholmspolisen samt arbetat på Stockholmspolisens Barnahus med utredningar av grova vålds- och sexualbrott mot barn. Nina har tidigare varit aktiv inom kvinnojoursrörelsen och har under många år arbetat med våldsprevention, jämställdhet och normförändring. Hon utbildar, föreläser, processhandleder och författar böcker i ämnet.

Peter har sedan 2004 arbetat med våldsprevention inom omsorgen samt handlett och processlett kring lågeffektivt bemötande och metod. Peter har implementerat metoden MVP, (Mentors in Violence Prevention) i flertalet skolor i Sverige samt utbildat Svensk Elitfotboll i uppförandekoden. Han har varit projektledare vid ungdomsjour för att leda arbetet mot våld och frågor om maskulinitet. Peter utbildar, föreläser och handleder kring våldsprevention, machokultur och normförändrande arbete.

Huskurage är en icke-vinstrivande ideell förening som är politiskt- och religiöst obunden. 

Hur går det till?

Huskurage är en våldspreventiv metod för att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående. Metoden innebär att kunskap om våld och civilkurage ökar för att få fler att agera vid oro för att någon far illa i sitt hem. Att knacka på, att hämta hjälp av fler grannar, att ringa polis och att kontakta socialtjänst är vad du som granne kan göra för att bidra till ökad trygghet och minskad utsatthet i huset eller i grannskapet där du bor!

Om du bor i en bostadsrättsförening så sätts en policy upp i trapphuset och i andra gemensamhetsanläggningar såsom hiss och tvättstuga. Utöver policyn får varje enskilt hushåll ett informationsbrev om våld och vikten av att agera vid oro. Både policyn och informationsbrevet finns att ladda ned under fliken Huskurage på flera språk på svenska och på åtta andra språk. Om du vill tipsa din förening eller din hyresvärd om att införa Huskurage så gör du det lättast här. Annars fungerar det utmärkt att skicka ett vanligt mail och då kan du med fördel skicka med den här sidan!

Om du representerar ett bostadsbolag eller en kommun så önskar vi att ni, utöver att sätta upp policyn i alla trappuppgångar samt dela ut informationsblad till boende, också ger boende mer kunskap om våld och vikten av att agera genom att kommunicera kring det i er kundtidning, på hemsidan och genom medlemsutskick. Vi önskar även att bostadsbolag som inför Huskurage ger sina anställda mer kunskap om våldet och hur de kan både bemöta boende och agera. I varje kommun finns det antingen en kvinnofridssamordnare, en trygghetssamordnare eller en kvinno-eller tjejjour som kan hjälpa er med kunskap!

Det är alltid gratis att införa Huskurage – men det kan kosta liv att låta bli!