Hur går det till?

Att införa Huskurage är busenkelt.
Att anta policyn kan göras på många olika sätt. Det kan göras genom ett beslut i styrelsen eller genom beslut på årsstämman i en bostadsrättsförening. Det kan göras genom att bostadsbolaget fattar beslut om att införa Huskurage där du bor eller genom att kommunen fattar beslut.

För att öka kunskapen sätts en policy upp i trapphuset och i andra gemensamhetsanläggningar såsom hiss och tvättstuga. Utöver policyn delas ett informationsbrev om våld och vikten av att agera ut till varje enskild boende. Både policyn och informationsbrevet finns att ladda ned (och skriva ut!) under fliken Ladda ner policy på svenska och på åtta andra språk.

Om du vill införa Huskurage finns ett färdigt formulär att skicka till din hyresvärd eller din förening här!

Om du förvaltar bostäder, arbetar inom kommun eller inom politiken finns mer information om hur du gör här!

Det är alltid gratis att införa Huskurage – men det kan kosta liv att låta bli!

 

Ladda ner och skriv ut policy och informationsbrev!

Skriv ut en färdig policy eller gör en egen, lämna den sen till din styrelse, förening eller hyresvärd.

Sätt upp policyn och dela ut informationsbrevet till alla hushåll!

När beslutet är taget, sätts policyn upp i trapphus och information delas ut till alla boende.

Börja prata om Huskurage och agera vid oro!

 Genom att visa omsorg när du hör eller ser något som gör dig orolig, så kan du rädda liv och förhindra våld. 

Ladda ner policy och information

Här finner du dokument att ladda ner för att läsa om Huskurage på olika språk.