Särskild oro vid Covid-19

Med anledning av utbrottet av Covid-19 så lever många vuxna nu med en större oro för vilka privata, ekonomiska, och samhälleliga konsekvenser Covid-19 för med sig. Det i sig påverkar många (redan utsatta) barn. Vi har därför tagit fram material som dels riktar sig direkt mot barn och unga och dels mot vuxna. Vi gör det för att fler barn ska veta vart de ska kunna vända sig och vad vuxna runtomkring kan göra för att öka tryggheten och skyddet av barn. Tillsammans gör vi skillnad och bidrar till mindre utsatthet och ökad omtanke!

Skriv ut dokumenten och sätt upp dem så att fler vet hur vi kan agera!

Dokumenten får spridas och delas och användas. Dock ska avsändaren, Huskurage, framgå tydligt som avsändare vid användandet av dokumenten enligt upphovsrätten.

Ladda ner infoblad för barn i skolan (PDF)

 Dokumentet kan sättas upp i skolan.

Ladda ner infoblad för föräldrar i skolan (PDF)

Dokumentet kan sättas upp i skolan och förskolan.

Ladda ner infoblad för barn (PDF)

Dokumentet kan sättas upp varhelst barn och unga rör sig, såsom i trappuppgångar, på skolan, fritidsverksamhet, inom vården, idrotten eller annan omsorg.

Ladda ner infoblad för vuxna (PDF)

Dokumentet kan sättas upp där vuxna rör sig, såsom i trappuppgångar, på förskolan, skolan, inom vården, kommunen eller regionen.